Cursussen

 
  •  SPEAKING  ENGLISH     
 
          Spreekvaardigheidscursus op verschillende niveau's, afhankelijk van de al bestaande taalvaardigheid.
         We werken in kleine groepen van maximaal 5 deelnemers, zodat mensen echt aan een gesprek toekomen.
         Bij de cursus Speaking English pre-intermediate (= voor mensen die nčt geen beginner meer zijn) doen we 
           veel praktische oefeningen, zoals iets vertellen over familie - werk - huis - vakantie - de weg vragen. 
In de intermediate groepen gaan we zoveel mogelijk spreken, is er aandacht voor de uitspraak en feedback op grammaticale onderdelen die echt verbetering en aanvulling nodig hebben
Deelnemers werken met uiteenlopende onderwerpen, van alledaagse zaken tot nieuws en maatschappelijk ontwikkelingen.
 
 
  • DISCUSSION GROUP    
Spreekvaardigheidstraining voor mensen die de Engelse taal al op een goed niveau beheersen en hun taalvaardigheid verder willen ontwikkelen. Aanleren van complexe zinsstructuren en de puntjes op de i wat betreft uitspraak en intonatie. Uitdagende onderwerpen en je genuanceerd kunnen uitdrukken in deze wereldtaal.
 
  • EIND EXAMEN TRAINING HAVO / VWO
          voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die goed voorbereid willen zijn op hun eindexamen en met een stuk
           ervaring aan hun  eindexamen willen beginnen.  De cursus begint half maart!
 
 
  • BUSINESS ENGLISH        
         In deze cursus wordt - naast spreekvaardigheid -  ook tijd besteed aan schrijfvaardigheid en grammaticale oefeningen. 
         Er wordt gebruik gemaakt van een reader met opdrachten en een grammatica boek, zodat cursisten ook zelfstandig  
          kunnen oefenen. Het niveau sluit aan bij een HAVO opleiding of een vergelijkbare werkervaring.
         De deelnemers worden uitgenodigd om korte presentaties te geven over hun vakgebied en trainen het beantwoorden
          van vragen. Professioneel, zakelijk taalgebruik met aandacht voor de beleefdheidsvormen die nodig zijn om in een goede
          sfeer zaken te doen.
  •  MODULES
           Alle groepscursussen zijn ingedeeld in modules van 8 lessen van 1˝ uur.  Er zijn drie modules per schooljaar, dus  
           doorstromen is mogelijk.
          
  •  EXAMENTRAINING
           Voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs die zowel goed voorbereid willen zijn op hun schoolexamens en met een
           stuk ervaring aan hun eindexamen willen beginnen.
 
 
  •  INDIVIDUELE COACHING / PRESENTATIETRAININGEN
           Presentaties oefenen, een speech voorbereiden, een tekst redigeren, uitspraak training, vragen leren beantwoorden.