Nieuws

 
 
                                  september   2018  
 
                                            de  nieuwe modules gaan van start!
 • Speaking English 1 = cursus op pre-intermediate level = maandagmiddag om 2 uur.                        Flink aan de slag met praktische opdrachten. Voor mensen die echt nog een sprong willen maken en de tijd willen nemen om meer greep op de taal te krijgen.  

 • Speaking English 2   = uitdagende cursus voor een gemiddeld taalniveau (intermediate level)            
         Praten over het nieuws, maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke interesses. Zo nu en dan
           aangevuld met wat grammatica als er gaten in de kennis zitten.
          
  • Discussion Group  = een spreekvaardigheidscursus  voor vergevorderden. 
             Voor hen die al over een behoorlijke kennis van de Engelse taal beschikken en willen zorgen dat hun
              parate kennis op niveau blijft. Oefenen met complexe zinsconstructies, aandacht voor uitspraak en
              intonatie. Van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen en proberen die met elkaar uit te
              diepen.
              
   •  examentrainingen op 3 niveaus: VMBO  -  HAVO  -  VWO
            Zorgen dat je alle schoolexamens goed voorbereid en je met een gerut hart aan je eindexamen kunt
             beginnen. Vanaf eind september in groepjes van maximaal 4 leerlingen van hetzelfde niveau.
              Alle vaardigheden trainen in het rooster van je school. In modules van 5 lessen van 1 ½ uur.